Ogólne

Kontakt ze mną jest możliwy za pomocą sygnatury PGP oraz emaila podanych poniżej

Sygnatura PGP

Informacje

pub   ed25519 2023-11-14 [SC] [expires: 2024-06-11]
      E8C7AD824E6A4F5ADE30ECA42965B70DFB838217
uid           [ultimate] Szymon Niedźwiedź (gpk-001) <git@hardcoded.info>
sub   cv25519 2023-11-14 [E] [expires: 2024-06-11]

Sygnatura

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEZVOqFBYJKwYBBAHaRw8BAQdAMuOc362Jh71h5iKkWAkgA+MtF9rNk6+fvG0g
xywtrru0MlN6eW1vbiBOaWVkxbp3aWVkxbogKGdway0wMDEpIDxnaXRAaGFyZGNv
ZGVkLmluZm8+iJYEExYIAD4WIQTox62CTmpPWt4w7KQpZbcN+4OCFwUCZVOqFAIb
AwUJARTbAAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRApZbcN+4OCF7yVAP9k
2FO6XrCGFt9BHGNh7k0BpW3SsWf749R9O2i0tCBBagEAtaMiNgTMzoeLcSAabZGx
n6cZzfHsgAH1b2gstzobpQy4OARlU6oUEgorBgEEAZdVAQUBAQdA1wV4BpMvXHfT
qz+OiXaUlsshMEii6YR5TeyWzWXoKwMDAQgHiH4EGBYIACYWIQTox62CTmpPWt4w
7KQpZbcN+4OCFwUCZVOqFAIbDAUJARTbAAAKCRApZbcN+4OCFwxCAP9cYmA3XuKD
m+3BwdS/r8pPjjEO3u38agAUemLFrZ8ewAD/b3rYV2CiZBU9CXMJnRGarcaUBArk
k+gMmoEDDdFyiwY=
=RyoB
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Adres email

git@hardcoded.info